Stavba roka 2010

16. ročník celoštátnej súťaže Stavba roka 2010 sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Je prestížnou prezentačnou súťažou realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, hlavných projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, organizátorom ktorej je  Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „ABF Slovakia“)  v tomto roku vstúpila do 16. ročníka. Jej poslaním je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného štátneho systému riadenia kvality v odvetví výstavby a stavebníctva s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je aj Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov. 12 vyhlasovateľov (pozri štatút ceny) ju vyhlasuje pre stavebné diela v kategóriách pozemné stavby, inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie).   V tomto ročníku 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou posudzuje podľa technickej dokumentácie a obhliadkou 30 stavebných diel  s lokalitami po celom území Slovenska a udelí  celkom trinásť cien a z nich jednu hlavnú cenu titul Stavba roka 2010. Na tomto diele sa naša firma podieľala na časti osvetlenia a ozvučenia akcie.