Zlatý Pedál 2018 - Hotel Gate One

Oceňovanie a Gala večer "Najlepší cyklista Slovenska 2018", cena Zlatý Pedál