Zlatý pedál 2016

Zlatý pedál už tradične uzatvoril cyklistickú sezónu na domácej pôde. Na tento galaprogram sme prenajali a  inštalovali led obrazovku P10mm .