IX.Slovensko – českej konferencie laboratórnej hematológie a transfuziológie a XVII. Slovensko – českého hematologického a transfuziologického zjazdu

– dvoch najvýznamnejších akcií slovenských a českých hematológov v tomto roku.

Kongresová technika od Firmy PARILLA SOUND