Arch 2012 ,Pamiatka roka 2011 v Dvorane Ministerstva kultúry v Bratislave

Kultúrna pamiatka roka 2011
Už siedmy ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka dnes vyhlásili Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s SPP, Nadáciou SPP a so Združením historických miest a obcí SR.

Laureát Ceny ARCH 2012
BYTOVÝ DOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI-PALÚDZKE
Architekti: MARTIN BOBÁK, MARTIN BÁTIK, spolupráca PAVEL BOBÁK
Z hodnotenia poroty:
V tomto dome vidím najsilnejšie posolstvo v súčasnej mizérii developerských okolností, v stláčaní ceny domov dole. Je to príklad toho, že sa dá urobiť dobrý dom za málo peňazí... V prostredí mestečiek tejto veľkosti je to naprosto výborný príklad... Tento dom má v sebe výborné posolstvo a nemá význam sa rozprávať o nejakých dielčich formálnych otázkach či chybách. Jeho zjav a posolstvo sú prosto skvelé... Posolstvo mladých mikulášskych architektov kultivuje najmasovejšiu architektonickú substanciu – bytové domy, stavané v réžii bezohľadne ziskuchtivého developerstva. (Pavol Paňák)

Bytovka bola sympatická tou každodennosťou, bežnosťou, pritom veľmi príjemnou geometrickou hrou okenných otvorov. Hoci niekomu to môže pripadať banálne, podľa mňa sú to témy, ktoré vedia na takomto dome fungovať… je to slušný dnešný barak za rozumné peniaze... Takýto dom v takomto prostredí môže pôsobiť až katarzne. A to je veľmi dôležité...
(Irakli Eristavi)
Veľmi dobré je, že sú tam rôzne veľkosti bytov bez ohľadu na to, či to priniesol investor alebo architekt. Jedným z najväčších rizík takéhoto bývania je totiž to, že sa tam zhromaždí veľmi jednoliate spoločenstvo a dôjde k istej sociálnej segregácii. Záujmom mesta i štátu je, aby k čomusi takému nedochádzalo, a preto by mali takéto riešenia podporovať. (László Kalmár)

Minister kultúry SR Marek Maďarič odovzdal 8.11. 2012 na slávnostnom podujatí vo Dvorane Ministerstva kultúry SR štyri tituly - ceny súťaže Kultúrna pamiatka roka 2011.