Autogramiáda CS Superstár|B.Bystrica,Trenčín

Materialno technické zabezpečenie akcie, ozvučenie EV ,osvetlenie.Autogramiáda CS Superstár - B.Bystrica,Trenčín.