Meky Žbirka

Hotel na Patrizán na Táľoch hostil Mekyho a jeho kapelu. Realizácia ozvučenia,osvetlenia,pódiovej techniky pre speváka M.Žbirku.