Odovzdávanie cien ministra kultúry

Už po niekoľký krát sme realizovali na Ministerstve kultúry akciu CENU MINISTRA KULTÚRY.
Minister kultúry Marek Maďarič v stredu oceňoval osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj kultúry. Za dlhodobý prínos v jednotlivých oblastiach umenia si v stredu sedem osobností a jeden umelecký súbor prevzali Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2014. Podľa Maďariča je dôležité prejaviť úctu umelcom, ktorí už vytvorili veľké celoživotné dielo. Taktiež aj povzbudiť tých, pred ktorými sú ešte ďalšie desaťročia práce. "Určite treba aj verejnosti pripomínať, akých to máme vzácnych a inšpiratívnych ľudí. Niektorí z nich patria aj k svetovej špičke," dodal minister.Kto získal cenu Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby sa stal básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek. Divadelná, filmová a televízna herečka Kristína Turjanová si z rúk ministra prevzala ocenenie za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca. Za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí získal cenu ministra operný spevák Štefan Kocán, ktorého ocenenie podľa vlastných slov prekvapilo, keďže na Slovensku často nevystupuje. "Znamená to pre mňa veľmi veľa, keď sa pozriem, spolu s kým som bol ocenený. S ľuďmi, ktorí už dlhé roky vynikajúco kultúrne reprezentujú Slovensko a vlastne aj vytvárajú kultúrnu tvár Slovenska," povedal Kocán. Cenu za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca minister udelil aj Umeleckému súboru Baletu SND. Za výnimočný prínos v oblasti hudby získal ocenenie klavírny virtuóz, pedagóg, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Lapšanský. Laureátom za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry sa stal aj výtvarník Alex Mlynárčik. Kameraman a filmový pedagóg Stanislav Szomolányi získal cenu za výnimočný prínos v oblasti audiovízie. Laureátom za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia sa stal Viliam Gruska, scénograf, pedagóg, etnograf, dramaturg, scenárista a režisér. Minister kultúry udeľuje ocenenie jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

Minister kultúry Marek Maďarič udelil Ceny ministra kultúry za rok 201420.05.2015 referát styku s médiami MK SR
Minister kultúry SR Marek Maďarič dnes na slávnostnom odovzdávaní udelil Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2014.
Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby sa stal básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek. Ocenenie si prevzal „za knihu Truhlica najkrajších rozprávok s prihliadnutím na jeho úspešnú dlhoročnú predchádzajúcu tvorbu v oblasti pôvodnej literatúry, ako aj za výnimočný preklad cyklu hier Williama Shakespeara“. Talentovaná divadelná, filmová a televízna herečka Kristína Turjanová si z rúk ministra prebrala ocenenie za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca „za výnimočné stvárnenie postavy Johnová v inscenácii divadelnej hry Gerharta Hauptmana Potkany v réžii Romana Poláka s prihliadnutím na stvárnenie postavy Katarína v inscenácii Skrotenie zlej ženy v réžii Svetozára Sprušanského a postavy Eva v inscenácii Gazdiná Roba v réžii Jana Antonína Pitínského“. Cenu ministra za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca minister udelil aj Umeleckému súboru Baletu SND „za mimoriadny umelecký počin – uvedenie svetovej premiéry historicky prvého slovenského baletu E. Suchoňa: Angelika.“ Cenu za výnimočný prínos v oblasti hudby získal klavírny virtuóz, pedagóg, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Lapšanský, ktorý bol ocenený „za celoživotné majstrovstvo na poli klavírnej interpretácie, reprezentáciu slovenského interpretačného umenia na Slovensku i v zahraničí, uvádzanie slovenskej tvorby doma aj v zahraničím za pozdvihnutie interpretačnej a reprezentačnej úrovne Slovenskej filharmónie, ako aj za úspešnú organizátorskú a pedagogickú činnosť.“ Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry sa stal výtvarník Alex Mlynárčik. Ocenený bol „za dlhoročnú umeleckú tvorbu v oblasti výtvarného umenia, prostredníctvom ktorej sa mu podarilo, ako jednému z mála slovenských výtvarníkov, zasiahnuť do vývoja západoeurópskeho umenia.“ Kameraman a filmový pedagógStanislav Szomolányi získal cenu za výnimočný prínos v oblasti audiovízie „za celoživotné výnimočné dielo a rozvoj v oblasti slovenskej kinematografie a za prínos v pedagogickej oblasti ako zakladateľa odboru kameramanskej tvorby.“ Cenu za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí získal operný spevák Štefan Kocán „za pôsobenie na popredných svetových operných scénach, akými sú milánska La Scala, newyorská Metropolitná opera, Bavorská štátna opera v Mníchove, či berlínska Štátna opera, kde s veľkým úspechom vytvoril profilové postavy v premiérovaných inscenáciách.“ Laureátom ceny za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia sa stal Viliam Gruska, scénograf, pedagóg, etnograf, dramaturg, scenárista a režisér. Z rúk ministra si toto ocenenie prevzal „za celoživotnú tvorbu a za výrazný prínos v oblasti filmovej scénografie, ako aj za prínos v oblasti scénického folklorizmu s prihliadnutím na početné aktivity v oblasti scénografie, scenáristu ako aj režiséra a vysokoškolského pedagóga.“ Cena ministra kultúry je ocenenie, ktoré minister udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia. Návrh na udelenie ceny predkladajú ministrovi odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministra.