Tlmočnícka technika, konferenčná technika, dataprojektory a premietacie plátna na akcii v Martine

Tlmočnícka technika, konferenčná technika, kabína pre tlmočníkov s certifikátom ISO 4043, dataprojektory, premietacie plátna ,na akcii v Martine. V prípade záujmu je možné realizovať hlasovanie.

Hlasovacie zariadenie

Je najmodernejšie bezdrôtové hlasovacie zariadenie až pre 300 osôb . Hlasovanie počas konferencií, kongresov či iných podujatí predstavuje jedinečnú šancu, ako do diania vtiahnuť veľakrát pasívnych účastníkov. Možnosti zariadenia: pohodlné bezdrôtové hlasovanie, 10 možností voľby možnosť súťažiť v tímoch, vyhodnocovanie jednotlivcov a skupín, vyhodnocovanie najrýchlejšieho účastníka ,takmer okamžité zobrazenie výsledkov na plátno/ obrazov, kuarchivácia výsledkov.