Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky|Medzinárodná vyšehradská cena sa udeľuje za podporu a rozvoj spolupráce krajín V4 v kultúrnej oblasti

Medzinárodná vyšehradská cena sa udeľuje za podporu a rozvoj spolupráce krajín V4 v kultúrnej oblasti.
Za rok 2013 bola cena udelená národným koordinátorom spoločného televízneho magazínu V4 „KVARTETO“.
Jej zakladateľmi sú: Vladimír Štvrtňa z Ostravy, Ľuba Koľová z Košíc, Piotr Socha z Rzesova a Erika Kocsor zo Szegedu.

Podpisom komuniké sa dnes v historickej budove NR SR skončilo dvojdňové 25. zasadnutie ministrov kultúry krajín V4. Ministri podporili niekoľko nových a nadväzujúcich projektov v rámci V4, ako napríklad vzájomnú spoluprácu v oblasti využívania fondov EÚ, audiovízie, digitalizácie filmového dedičstva a zároveň uvítali myšlienku zorganizovania nového projektu Medzinárodných majstrovských kurzov. Súčasťou stretnutia bolo aj slávnostné odovzdávanie Medzinárodnej vyšehradskej ceny za rok 2013, ktorú dostali národní koordinátori spoločného televízneho magazínu KVARTETO: Ľuba Koľová z Košíc, Vladimír Štvrtňa z Ostravy, Piotr Socha z Rzesova a Erika Kocsor zo Segedu. Odovzdanie ceny prebehlo v priestoroch galérie Danubiana. Súčasťou slávnostného večera bol aj koncert svetoznámych slovenských operných spevákov Adriany Kučerovej, Pavla Bršlíka a Štefana Kocána s klavírnym doprovodom Róberta Pechanca.