KLARK TEKNIK Square ONE - 30-pásmový grafický ekvalizér

- 45mm fadery s protiprachovou ochranou
- SIGNAL a CLIP LED
- symetrické vstupy a výstupy
- bypass je realizovaný cez relé - v prípade výpadku napájania zvukový signál prechádza naďalej
- filtre s proporcionálnym Q, prevzaté z DN370, ktoré majú konštantnú šírku nezávislú od zdvihu (potlačenia), čím
- minimalizujú vzájomný vplyv susedných filtrov a predstavujú novú kvalitu v oblasti ekvalizácie
- HPF - High Pass Filter - na odstránenie subsonických frekvencií, je nastavený na 80Hz. Vhodný hlavne pri použití
- kompaktných reprosústav a stage monitorových sústav
- LPF - Low Pass Filter - je nastavený na 12kHz, čo je optimálne hlavne pre stage monitoring aplikácie a IEM (In Ear Monitor) systémy na zvýšenie dynamiky a zároveň ochranu výškových driverov pred ultrazvukovými frekvenciami
- zdvih resp. potlačenie : +/-12dB
- frekvenčný rozsah : 20Hz-20kHz+/-0,5dB
- skreslenie : menej ako 0,005%
- dynamický rozsah : viac ako 112 dB