ČSOB Team Blue 4. Výzva

Športové podujatie pre zamestnancov ČSOB vrámci všetkých krajín pôsobnosti banky. Live streaming a telemost s organizatorskou krajinou.