DEŇ EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE BOJNICE 2014

Hurbanovo námestie, Bojnice
DEŇ EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE BOJNICE 2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj Českej republiky a mestom Bojnice pozývajú verejnosť na EUROPEAN COOPERATION DAY BOJNICE 2014 - Deň bez hraníc

13.00 choreografia/ Tanečná škola Dáriusa Štrbu (Bojnice)
otvorenie ECD, príhovory, moderátorský vstup – informácia o
programe ECD
predstavenie projektov – operačný program Cezhraničná spolupráca Slovensko - Česko „Obloha na dlani“, „Příroda nezná hranic“, „Informační systém ZOO Hodonín - ZOO Bojnice“;
operačný program ROP „Rekonštrukcia päťhrannej veže Zámku Bojnice“;