Realizácia vyhlásenie súťaže Múzeum roka 2012

Minister kultúry SR Marek Maďarič udelil dnes na slávnostnom podujatí v rámci osláv Medzinárodného dňa múzeí (18. 5.) Cenu Andreja Kmeťa a titul Múzeum roka 2012.

Tento rok bolo na Cenu Andreja Kmeťa nominovaných 12 významných osobností, porota z nich odporučila ministrovi udeliť ju šiestim kandidátkam:
- SCHNITZEROVEJ Kataríne – za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblate reštaurovania
- ŠÍPKOVEJ Želmíre - za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva a etnografie
- ĎURIŠOVEJ Anne - za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva a prírodných vied
- JANOVÍČKOVEJ Marte - za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblate múzejníctva
- KOSTROVEJ Zite - za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrnehodedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení
- LOVIŠKOVEJ Danici - za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrnehodedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení