BRATISLAVA - Odovzdávanie Ceny ARCH 2018

Odovzdávanie Ceny ARCH 2018 pod záštitou Ministerstva kultúry SR - Moyzesova sieň Filozofickej fakulty UK