Stretnutie ministrov zodpovedných za kultúru krajín Vyšehradskej štvorky; Bratislava.