T com, TELEKOM LIVE STREAM Bratislava,Praha.

Technológie idú dopredu veľkou  rýchlosťou a my s nimi.V tomto prípade ide o  led technológiu a live stream a ponúknuté riešenie ako posunúť videokonferencie do atraktívnejšieho zážitku. Čo môžete v  štandartnom režime premietať na LED obrazovke počas eventu -informácie o danej akcii a programe,prezentácia o vašej organizácii,logá partnerov,dynamické pozadie počas programu,prenos z kamery,akékoľvek video .Žiadna iná technológia Vám neumožní tak ohromnú variabilitu použitia ako SMD LED obrazovka - systém vhodný pre exteriérové i interiérové použitie.V tomto prípade bolo použité riešenie live streamu a variability led obrazovky virtuálnych pozíií pre zobrazenie neprítomných prednášajúcich v kombinácii s  prítomnímy v danom mieste pri videokonferenci medzi mestami BA – Praha s nizkou latenciou obrazu,zvuku. Konferencia vyžadovala špičkovú konferenčnú techniku a vysoké nároky boli kladené aj na profesionalitu nášho teamu.