Mixážne pulty

Mixážne pulty slúžia k mixovaniu viacerých zvukových stôp do jednej hlavnej a výstupnej stopy. Mixpulty sa radia podľa počtu jednotlivých kanálov. Ďalej obsahujú ekvalizér na ladenie spodných, stredových a vysokých polôh zvuku.