KLARK TEKNIK - Square ONE Dynamics

Kompletne vybavený kompresor s možnosťou prepnutia na funkciu GATE.

- sekcia kompresora obsahuje nastavenia Treshold, Make-Up Gain, Attack and Release Time a Ratio. Ďalej sú tu tlačítka pre voľbu RMS (sleduje efektívnu hodnotu) alebo PEAK-Vintage (emuluje kvalitu a vlastnosti elektrónkovénu kompresoru) a voľba HARD KNEE (alebo SOFT KNEE). Okrem toho je tu voľba zaradenia filtra s preladiteľnou frekvenciou
- širokého (WIDE) alebo úzkeho (NARROW funkcia DE-esser) - pre možnosť kompresovať len časť frevenčného spektra.
- indikácia úrovne vstupného signálu
- indikácia úrovne kompresie
- tlačítko bypass