Koncertné konštrukcie,stage,strechy Milos Truss System

Stage je pri mnohých spoločenských a kultúrnych podujatí (predovšetkým koncertov) ich neoddeliteľnou súčasťou a musí zodpovedať veľkému množstvu požiadaviek.

Vieme pre vás postaviť zastrešenie pódia rôznych rozmerov. Konštrukcie možno využiť pre stavby v interiéri aj exteriéri a vešia sa do nich zvuková, svetelná ako aj projekčná technika.

PARILLA SOUND ozvučenie osvetlenie led technika led obrazovky rent