ELEKTROCENTRÁLY CATERPILLAR CAT DE165 SA

ELEKTROCENTRÁLYCATERPILLAR CAT DE165 SA Záložný výkon • Trvalý výkon • Krytie špičkovej záťažeMotor generátory Caterpillar garantujú spoľahlivú výrobu elektrickej energiena každom mieste. Kapotované moduly môžu byť použité ako mobilnéi stacionárne, pre trvalú aj záložnú prevádzku. Naše elektrocentrály– takéspoľahlivé, ako prúd zo zástrčky nemocnice, dátové centrá, nákupnéstrediská a priemyselné podniky vyžadujú maximálnu spoľahlivosť pri zásobovaníelektrickou energiou, aby sa výpadok siete neskončil katastrofou.  OBSAH: Elektrocentrály Cat
CAT DE165 SA -
1x125A/400V, 2x63A/400V, 2x32A/400V, 2x16A/230V
Trvalý výkon –je výkon, ktorý zariadenie môže vyrábať nepretržite, neobmedzene dlhý čas,v zmysle ISO8528. Preťaženie o 10 % je povolené 1 hodinu každých 12hodín v zmysle ISO3046/1.Záložnývýkon – je maximálny výkon, ktorý zariadenie dokáže vyrábať vzmysle ISO8528.Preťaženie nie je povolené. Maximálne ročné nasadenie do 500hodín v zmysle ISO3046/1.