Saint-Gobain Slovensko.


Vianočný večierok
Saint-Gobain Slovensko

HOSTIA
NA PODUJATÍ
HUDOBNÝ HOSŤ
KATRIÍNA KNECHTOVÁ S GITARISTOM
MODERUJE
SATNO STAŠKO
STAND UP
STANO STAŠKO, JAKUB GULÍK A JAKUB ZITRON ŤAPÁK