Zosilňovače ELECTRO-VOICE CP3000S, CP4000S

CP3000S je prvým zosilňovačom firmy Electro-Voice so spínaným zdrojom a dopĺňa sériu CP (S v názve CP3000S znamená Switching Power Supply - spínaný sieťový zdroj).

Vo výške iba 2U ponúka výkon 2 x 1100W/4ohm, 2 x 1600W/2ohm, v mostíkovom zapojení 1 x 3200W/4ohm!!!. A to všetko pri váhe 8kg!
Zosilňovač je vybavený spínaným napájacím zdrojom, ktorý je - ako u všetkých EV zosilňovačov - o 30% predimenzovaný.
Na rozdiel od lacných spínaných zdrojov je tento zdroj riešený tak, že kvalita zvuku zosilňovača CP3000S je plne zrovnateľná s kvalitou zvuku špičkových zosilňovačov s klasickými zdrojmi.
Samozrejmosťou sú všetky ochrany (Audio limiters, High temperature, Dc, HF, Back-EMF, Peak current limirers, Inrush current limiters, Turn on delay) a ventilátory, ktorých otáčky sú regulované od teploty, symetrické XLR vstupy a Speakon výstupy na zadnom paneli.
Regulátory vstupnej citlivosti s LED indikáciou na prednom paneli sú ciachované v dB.
Vstupy sú symetrické s paralelnými Direct Out výstupmi na posielanie signálu do ďaľších zosilňovačov, koncové stupne sú schopné trvale pracovať do záťaže 2ohmy.

Prepínač na zadnej stene umožňuje prevádzku stereo, paralelné mono alebo mostíkové zapojenie. Tu sa nachádza aj prepínač Groundlift, ktorý umožňuje odpojiť šasi od signálovej zeme pre odstránenie prípadného brumu zo zemnej slučky. Výstupy sú na konektoroch Speakon.
Výstupné napätie kontroluje dynamický limiter, ktorý porovnáva vstupný a výstupný signál a pri zistení nelinearity behom 3 milisekúnd obmedzí vstupný signál.

Výhodou je rovnaké zosilnenie u všetkých zosilňovačov 32dB, čo značne zjednodušuje nastavovanie viacpásmových systémov pri použití výkonnejších zosilňovačov na basy a menej výkonných na stredy a výšky. Jednoducho nastavíte regulátor zisku na prednej stene u všetkých zosilňovačov na rovnakú hodnotu a máte zaručené, že signál do všetkých pásiem bude rovnako zosilnený.

CP4000S je ďaľšou novinkou firmy Electro-Voice, ktorá dopĺňa sériu CP (Compact Precision Series Amplifiers).

Vo výške iba 2U ponúka výkon 2 x 1500W/4ohm, 2 x 2100W/2ohm, v mostíkovom zapojení 1 x 4200W/4ohm!!!. A to všetko pri váhe 8kg!
Zosilňovač je vybavený spínaným napájacím zdrojom, ktorý je - ako u všetkých EV zosilňovačov - o 30% predimenzovaný.
Na rozdiel od lacných spínaných zdrojov je tento zdroj riešený tak, že kvalita zvuku zosilňovača CP4000S je plne zrovnateľná s kvalitou zvuku špičkových zosilňovačov s klasickými zdrojmi.
Samozrejmosťou sú všetky ochrany (Audio limiters, High temperature, Dc, HF, Back-EMF, Peak current limirers, Inrush current limiters, Turn on delay) a ventilátory, ktorých otáčky sú regulované od teploty, symetrické XLR vstupy a Speakon výstupy na zadnom paneli.
Regulátory vstupnej citlivosti s LED indikáciou na prednom paneli sú ciachované v dB.
 
Výhodou je rovnaké zosilnenie u všetkých zosilňovačov 32dB, čo značne zjednodušuje nastavovanie viacpásmových systémov pri použití výkonnejších zosilňovačov na basy a menej výkonných na stredy a výšky. Jednoducho nastavíte regulátor zisku na prednej stene u všetkých zosilňovačov na rovnakú hodnotu a máte zaručené, že signál do všetkých pásiem bude rovnako zosilnený.